Vaardigheden die ertoe doen

De wereld is in transitie. We staan voor complexe uitdagingen op alle denkbare terreinen, van ecologisch, tot economisch, tot sociaal-psychologisch gebied. De samenleving en de manier waarop wij samen leven en werken zullen verder veranderen, en dat raakt iedereen. Als professional en als lid van die samenleving is het een uitdaging om grip te krijgen op de veranderingen. Om je plek daarin te vinden, om er zelf een zinvolle bijdrage aan te leveren en daarin een positieve impact te hebben. Dat vergt dat je je persoonlijk blijft ontwikkelen. En het vergt ook vaak het vermogen tot bewuste gedragsverandering, van jezelf en van anderen. Meer dan ooit komt het er op aan dat we onze menselijke vaardigheden ontwikkelen en leren inzetten om effectief te kunnen functioneren en met veranderingen te kunnen omgaan. Vaardigheden die we van nature hebben meegekregen, maar die we soms ook opnieuw moeten leren waarderen en gebruiken. Vaardigheden die ons sterken in persoonlijk leiderschap nemen, die helpen uit onze comfortzone te gaan en buiten de oude kaders te denken en te handelen. Vaardigheden zoals effectief omgaan met complexiteit, goed samenwerken, helder communiceren, omgaan met cultuurverschillen, creatief denken, Design Thinking en innovatief denken en werken. Vaardigheden die er echt toe doen.

Dat is de missie van Skillbox: professionals helpen hun impact te vergroten door hun human skills te versterken. Het gaat om het optimaal kunnen benutten van die menselijke vaardigheden. Wij bieden trainingen en workshops die je helpen verander-vaardig te worden, je persoonlijk leiderschap te nemen, en in je kracht te staan als professional. Skillbox gaat daarbij uit van een bewezen effectieve leermethode waarbij we gebruik maken van Blended learning; een aanpak met zowel online leermethoden als offline contactmomenten en lessen.