Vertrouwen als vaardigheid

Praten over vertrouwen is niet nieuw, als het gaat om persoonlijke effectiviteit of professioneel leiderschap. Daar wordt behoorlijk wat over geschreven. Erg interessant is dat het vooral gaat over hoe je een ánder er toe kan brengen om jóu te vertrouwen. Of dat anderen in het team elkaar gaan vertrouwen.

Dat is ook heel belangrijk. Want als er geen vertrouwen in een team is, is er geen veiligheid, geen open communicatie en geen bereidheid om voor elkaar te zorgen.

Elizabeth Eyre noemt als strategie nummer 1, voor het bouwen van vertrouwen in je team, ‘Lead by example’  . Want jouw team is gevoelig voor jouw gedrag.

Maar hoe kan je vertrouwen? Wat doe je dan?
Kan je het oefenen?

Trust
foto door Dobi

Ik heb het dus over vertrouwen als handeling. De vaardigheid waar het dan over gaat is niet ervoor zorgen dat de ander mij vertrouwt, maar mijn activiteit; mijn vertrouwen in de ander.

Steve Tappin maakt het onderscheid tussen ‘trust givers’ en ‘trust builders’. Trust builders zijn mensen die eerst bewijs willen zien, op basis waarvan ze iemand kunnen vertrouwen. Trust givers beginnen met iemand te vertrouwen, tot het tegendeel zich aandient. Het is erg onhandig als twee trust builders tegenover elkaar komen te staan – allebei aan het wachten totdat de ander betrouwbaar genoeg blijkt.

Verwachtingen

We willen dat het goed gaat. Maakt niet zoveel uit waar het precies over gaat, maar we beperken ons even tot het werk. Meestal bedoelen we daarmee, dat iets verloopt volgens onze verwachtingen.

En we zijn hier ook goed in. Soms vergeten we hoeveel er precies gaat zoals we het willen. Veel dingen zijn we eerder tegengekomen, we zagen wat er gebeurde, hebben er over nagedacht en een mooi plan voor de volgende keer gemaakt. En dat werkt heel vaak. Maar het koesteren van verwachtingen over een bepaalde afloop, is iets anders dan vertrouwen.

“Verwachting is de aanname of hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden.”

Er zijn definities van vertrouwen die hier veel op lijken, doordat ze zich ook richten op een uitkomst.
Vanuit een ander perspectief vind ik deze erg mooi:

“Vertrouwen is de bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een ander”
(Schoorman, Mayer, and Davis)

Vertrouwen is uiteindelijk het onder ogen zien van je afhankelijkheid. Daarmee combineert vertrouwen realiteitszin – we zijn altijd afhankelijk van vanalles – met een soort enthousiasme of nieuwsgierigheid. ‘Ik heb het niet allemaal in de hand, maar ik ben benieuwd.’

Ongemak

De eerste plek waar je kan oefenen in vertrouwen, is als je erachter komt dat je van iets of iemand afhankelijk bent en je daarbij ongemakkelijk voelt.
Steve Tappin noemt vier factoren die bepalen of je iemand vertrouwt – sterkte van de persoonlijke verbinding; geloof in motieven en waarden van de ander; consistente levering; overeenkomstige werk stijl.
Als je erachter komt dat je iemand niet vertrouwt, kan je nagaan bij welke van deze factoren het hapert. Als dan blijkt dat het in eerdere ontmoetingen mis is gegaan op één van die vier, heb je een goede aanleiding om het gesprek aan te gaan.
Maar je kan er ook achter komen dat je dénkt dat de motieven van de ander niet deugen, of dat je dénkt dat de ander niet zal doen wat zij/hij zegt.

Dat is het moment waar je de mogelijkheid hebt om vertrouwen te geven óf op zoek te gaan naar controle.
Als je besluit om vertrouwen te geven – ‘ok; ik ben afhankelijk van je; ik vind dat lastig, maar ik ben benieuwd’ – geef je de ander een cadeau.
Je geeft de ander de mogelijkheid om uitdrukking te geven aan haar/zijn motieven; te laten zien dat zij/hij bekwaam genoeg is om iets gedaan te krijgen of dat haar/zijn eigen aanpak ook werkt.
Hoe onuitgesproken dat signaal ook is, er gaat een bijzonder motiverende kracht vanuit.
Tegelijk geef je jezelf hiermee de mogelijkheid om wat te leren. Hoe accuraat zijn je gevoelens/gedachten over de ander?

Beide aspecten – motiveren van de ander, leren voor jezelf – worden teniet gedaan, op het moment dat je gaat controleren.

Samenvattend; zonder vertrouwen is geen echte samenwerking mogelijk. Daarom is het belangrijk dat je teamleden elkaar en jou vertrouwen. Het vertrouwen van mensen groeit als zij zelf vertrouwd worden. Daarom begin jij met vertrouwen te geven, door het ongemak van je afhankelijkheid te erkennen, zonder dat tot controle te laten leiden.

Een gedachte over “Vertrouwen als vaardigheid

Reacties zijn gesloten.